Alexander Bolomey nieuwe directeur-bestuurder Het Zeeuwse Landschap

Alexander Bolomey is benoemd tot de nieuwe directeur bestuurder van Het Zeeuwse Landschap. Alexander Bolomey is sinds 2001 werkzaam bij de Dierenbescherming Nederland, thans in de functie van Manager Communicatie en Public Affairs.

Actuele ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering en een sterke terugloop van natuurwaarden buiten natuurgebieden, zorgen voor nieuwe uitdagingen. Daarom is gezocht naar een gedreven, verbindende en enthousiaste nieuwe directeur-bestuurder, die zorgt voor het eigentijds houden en versterken van de organisatie.

De Raad van Toezicht van Het Zeeuwse Landschap meent met Alexander Bolomey de juiste kandidaat hiervoor te hebben gevonden. Alexander Bolomey begint op 1 maart 2019 bij Het Zeeuwse Landschap.