Wesselo Governance

Bijeenkomsten, opleidingen en publicaties voor toezichthouders en bestuurders van publieke instellingen ontwikkelen en aanbieden. Wesselo Governance wil hiermee bestuur en toezicht beter in staat stellen impact te vergroten en invulling te geven aan de maatschappelijke waarden van de organisatie waar zij voor staan.

kijk ook op: wesselogovernance.nl 

Opleidingen

Opleidingen zijn de verbinding tussen theorie en praktijk. Met een breed palet aan opleidingen biedt Wesselo Governance bestuurders en toezichthouders tools om impact en effectiviteit te vergroten. Wesselo Governance adviseert u persoonlijk en vrijblijvend bij het maken van afwegingen. Afgestemd op uw leerdoelen, persoonlijke context en ambities.

Leergang
Een leergang is opgebouwd uit vier, vijf of zes tweedaagse modules, die verspreid door het jaar op meerdere locaties plaatsvinden.

Masterclass
Een masterclass bestaat uit een of twee cursusmodules, compact van omvang, vlot en laagdrempelig.

Incompany
Een op maat gemaakt incompany-progamma is modulair en kan in omvang variëren van een dagdeel tot meerdere dagen.

Boardroomadvies

Onafhankelijke begeleiding door een governance expert kan vraagstukken helpen oplossen en het gesprek stimuleren. Ervaren governance adviseurs staan raden van toezicht en raden van bestuur bij en zijn gericht op oplossingen en matiging van risico’s. Anderzijds gaat het ook om kansen leren zien en verzilveren. Het advies wordt onderbouwd door gebruik te maken van gevalideerde analyse-instrumenten. Hiermee krijgen de adviseurs inzicht in aanwezige patronen en dynamieken. De betekenis en waarde wordt in een persoonlijke context besproken.

Onafhankelijk

Onafhankelijke expertise van een governance adviseur wordt als warm welkom ervaren. Mits het fundament is gestort op onpartijdigheid, een neutrale zienswijze en evenzo dialoog bij zelfevaluatie, visie-ontwikkeling, professionalisering van de raad als collectief, fusie of structuurverandering, herbenoeming, objectiviteit bij belangenverstrengeling en meer.

duurzame impact op de vraagstukken van morgen

Kalender Wesselo Governance

Wesselo Governance organiseert regelmatig opleidingen, leergangen, masterclasses, bijeenkomsten en symposia. Bekijk hier de agenda.

Bekijk hier het opleidingenoverzicht.

 

 

 

 

 

Verdiepen en daarna delen

Wesselo Governance investeert in de professionalisering van bestuur en toezicht in de semipublieke sector. Met onderzoek, best practices en aansprekende publicaties zet Wesselo Governance zich in voor het ontwikkelen, verdiepen en delen van kennis rondom good governance.

Best or bad
Aan de hand van voorbeelden in en rond de bestuurskamer worden zowel de ‘best practices’ als de ‘bad practices’ voor de bestuurder en toezichthouder belicht vanuit meerdere perspectieven.