Wesselo Governance

Onder de naam Wesselo Governance worden bijeenkomsten, opleidingen en publicaties voor toezichthouders en bestuurders van publieke instellingen ontwikkeld en aangeboden. Wesselo Governance beoogt hiermee bestuur en toezicht nog beter in staat te stellen hun eigen impact te vergroten en invulling te geven aan de maatschappelijke waarden van de organisatie waar zij voor staan.

Kijk voor meer informatie op: wesselogovernance.nl

Symposium ‘Over diversiteit en dilemma’s’

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezicht leidt tot betere resultaten, blijft de praktijk achter. De vraag is dan ook niet of diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom belangrijk zijn, maar waarom we deze ondanks de vele inzet nog niet terugzien zoals gehoopt.

Om deze vraag te beantwoorden brachten NR Governance en Wesselo een survey uit onder (aankomend) toezichthouders en commissarissen naar hun visie en ervaring met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom.

Benieuwd naar de uitkomsten?

Op 11 oktober aanstaande presenteren we tussen 15.00 en 17.30 uur de uitkomsten tijdens het symposium ‘Over diversiteit en dilemma’s’ in het ROC Mondriaan in Den Haag. We bespreken onze bevindingen met verschillende experts op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en reiken de eerste publicatie(s) uit aan die personen die vanuit hun eigen achtergrond en expertise het verschil maken op dit thema.

Kijk op deze pagina voor het volledige programma en de mogelijkheid voor aanmelden.