Non executive search

Toezichthouders
De maatschappelijke aandacht voor onafhankelijk en kritisch toezicht in de publieke sector is sterk toegenomen. De eisen en verantwoordelijkheden van toezicht worden stringenter. Organisaties in het publieke domein verdienen kundig toezicht. Een goed team van toezichthouders met verschillende competenties die elkaar aanvullen, is van grote toegevoegde waarde voor de governance. De consultants van Wesselo zijn zeer ervaren in het selecteren van toezichthouders, kennen de complexe regelgeving waaraan moet worden voldaan en begeleiden opdrachtgevers en kandidaten daarbij.