Diversiteit en inclusie

De consultants van Wesselo zijn betrokken en waardengedreven en willen het beste aan de samenleving toevoegen. Dit vereist een creatieve geest, gecombineerd met (multicultureel) vakmanschap, om inhoud te kunnen geven aan inclusie en diversiteit. Organisaties en instellingen moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. Tegelijkertijd ambiëren we dat jong talent zich op een proactieve manier aan een organisatie verbindt. Wij zetten ons in voor een maatschappij waaraan iedereen een betekenisvolle bijdrage kan leveren. Daarom steunen wij onder meer de Executive Search Code van Talent naar de Top. Wij handelen proactief om organisaties een afspiegeling te laten zijn van een gelijkwaardige samenleving. Met een scherp oog voor jong talent.

Samira Bouchibti legt ons, als adviseur diversiteit en inclusie, met regelmaat interessante praktijkvoorbeelden voor en waarborgt onze inclusieve denk- en werkwijze.