Missie

De juiste persoon op het juiste moment, voor de juiste uitdaging. Met ambitie en hart voor de samenleving als kompas. Gedreven door intrinsieke betrokkenheid bij de publieke sector staat Wesselo dichtbij de maatschappij. Wij kiezen hierbij een actieve rol en zijn zorgvuldig in elke fase.

Met focus op duurzaamheid, vertrouwen en oog voor competenties brengen wij opdrachtgevers in verbinding met bestuurders, directeuren, managers en toezichthouders om aan te sluiten op de veranderende samenleving, die om nieuw leiderschap vraagt. Sleutelwoorden zijn integriteit en transparantie, naar zowel opdrachtgever als kandidaat.

Create public value

Waardecreatie en maatschappelijke betrokkenheid zijn onze drijfveren, vanuit de overtuiging dat goed bestuur en leiderschap meerwaarde creƫren voor de gehele organisatie.

Verantwoordelijkheid voor elkaar op het terrein van zorg, welzijn, wonen en onderwijs is hierbij het belangrijkste speerpunt.

Onderscheidend vermogen

Goed bestuur als katalysator van maatschappelijke meerwaarde voor de brede publieke sector. Een perceptie van een wereld waarin, naast kwaliteit, onderscheidend vermogen meetelt en leiderschap vereist is. Organisaties versterken door mensen te verbinden in sociaal handelen, empathie en kennis.