Trotse winnaar van de Executive Search Award 2023 van Talent naar de Top

Ons team gelooft in de kracht van de publieke sector als spil van de samenleving. Een sector die het leven van ons allemaal raakt en vaak ook maakt. Een sector waar de juiste persoon op de juiste plek impact en ‘public value’ heeft. Daarom werken wij dagelijks aan onze missie ‘create public value’. We doen dat al ruim 25 jaar met gedrevenheid. Onze vertrouwde aanpak is gericht op het zien van nieuwe kansen. Ambitie en commitment is het succes van Wesselo.

Diversiteit

Wesselo onderschrijft het belang van diversiteit. Letterlijk met de ondertekening van de Executive Search Code van Talent naar de Top. Maar vooral ook in de praktijk. Verschil in geslacht en cultuur, maar ook in competenties, generaties en kennis komt het functioneren van een organisatie ten goede, maakt de resultaten aantoonbaar beter en de besluitvorming van besturen en directies evenwichtiger.

Wat levert het op?

De kwaliteit van toezicht, bestuur en management wordt versterkt door een divers samengesteld team. De governance wordt versterkt als vanuit diverse perspectieven gekeken wordt naar de strategische opgave van de organisatie. Diversiteit definiëren wij breed, zowel gender, alsook leeftijd, opleidingsniveau en culturele en sociale achtergrond. De professionaliteit binnen een organisatie wordt groter door een open blik en andere zienswijzen. Het resultaat daarvan is dat organisaties beter gaan functioneren, meer toegerust zijn voor hun opdracht van vandaag en morgen.

Waarom werkt de Executive Search Code?

De Executive Search Code erkent en agendeert de belangrijke rol die (executive) search bureaus vervullen bij het realiseren van meer diversiteit in topposities. Door strategische vraagstukken vanuit een diverse perspectieven te benaderen wordt de professionaliteit versterkt. Dit komt de kwaliteit van de publieke functie ten goede. Diversiteit is een strategische factor voor een goede besluitvorming en de performance van bedrijven, instellingen en overheden. De code zorgt voor blijvende aandacht voor diversiteit.