April van Loenen benoemd tot directeur scholengroep Melanchthon

De raad van bestuur van CVO Rotterdam e.o. deelt verheugd mee dat mevrouw April van Loenen is benoemd tot algemeen directeur van scholengroep Melanchthon. April vervulde veel verschillende functies in het onderwijs gedurende haar loopbaan van twintig jaar. April is begonnen als docent en heeft verschillende leidinggevende posities bekleed in grotere onderwijsorganisaties, zowel binnen het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. De afgelopen jaren was April directeur-bestuurder van de Sint Jozef Mavo in Vlaardingen. Daarnaast heeft ze in diverse audit- en visitatietrajecten gefunctioneerd bij verschillende onderwijsinstellingen. April start op 1 oktober en gaat vanaf 1 december 2019 fulltime aan de slag.