ArtEZ University of the Arts benoemt Iris Eshel tot directeur Masteropleidingen

Het College van Bestuur van ArtEZ University of the Arts heeft per 1 september aanstaande Iris Eshel benoemd tot directeur Masteropleidingen. Zij menen in Iris een doortastende directeur te hebben gevonden, met veel gevoel voor mensen, kunst en onderwijs.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in het hoger onderwijs in het creatieve domein, onder andere bij de HKU en Inholland, is Iris op dit moment werkzaam als rector op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Met alle eigenschappen, kennis en ervaring die Iris met zich meebrengt, is het College van Bestuur ervan overtuigd dat zij een directeur hebben gevonden die voor de masteropleidingen een verrijking zal zijn.

Iris Eshel: ‘De enorme rijkdom aan verscheidenheid van de masteropleidingen binnen ArtEZ maakt me nieuwsgierig naar mogelijke gedeelde waarden, zoals het welbevinden van studenten en inclusie. Thema’s waarbij ook de ‘student voice’ een belangrijke rol speelt.’ Ook kijk ik er naar uit om samen met de hoofden van de programma’s te verkennen wat de prioriteiten zijn en waar ik kan ondersteunen in het aanbrengen van focus. Uiteindelijk met als doel om het verschil te kunnen maken voor studenten en waar nodig ruimte te creëren voor onderwijsteams’.

Naast haar benoeming bij ArtEZ, is zij vorige week ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht voor Amsterdam 750 jaar, dat in 2025 door en met Amsterdammers gevierd gaat worden met culturele- en maatschappelijke initiatieven die van blijvende waarde zijn voor de stad. Iris: “Vanwege de benodigde verbeeldingskracht, creativiteit en ondernemingszin, zie ik een mooie wisselwerking tussen deze nevenfunctie en mijn benoeming bij ArtEZ.”