Almeerse Scholen Groep benoemt Anne Floor Vigeveno tot clusterdirecteur primair onderwijs

Almeerse Scholen Groep heeft een nieuwe clusterdirecteur voor het PO: Anne Floor Vigeveno. Per 1 december vormt zij een team met de twee andere clusterdirecteuren, Arnica Derkink en Karlien Wegman. Anne Floor heeft ruim 23 jaar ervaring in het onderwijs, in verschillende functies op diverse niveaus. “Het is altijd mijn drijfveer geweest om het verschil te maken voor leerlingen door de kwaliteit van onderwijs te vergroten. Vanuit deze veelzijdige functie zet ik me graag in voor de leerlingen in Almere.”

Anne Floor begon ooit aan een studie rechten, maar stapte halverwege over naar de Pabo. “Een van de mooiste besluiten die ik ooit genomen heb”, zegt ze. In het onderwijs voelt ze zich als een vis in het water. Na de Pabo werkte Anne Floor als leerkracht en intern begeleider in het primair onderwijs; daarna als algemeen directeur en beleidsadviseur. “Ik ben graag vernieuwend bezig. Zo zette ik de eerste plusklas in Nederland op poten, en ontving hiervoor subsidie van het ministerie. Ik heb een master onderwijskunde gevolgd in Engeland en schreef een scriptie over hoogbegaafdheid.” Gedurende de afgelopen twee jaar heeft ze gewerkt als interim schoolleider en uitvoerend bestuurder voor diverse schoolbesturen. “De functie van clusterdirecteur bij ASG is een mooie vervolgstap. Ik kan mijn brede ervaring inzetten, en zelf veel leren.”

Waan van de dag
De nieuwe clusterdirecteur kijkt uit naar de samenwerking met de diverse collega’s binnen ASG. “Als ik directeuren ondersteun, dan kan ik naast ze staan omdat ik zelf directeur ben geweest. Ik ken de waan van de dag die hen kan beheersen. Met mijn helikopterview kan ik uitzoomen, mijn ervaring met hen delen en hen faciliteren.”
Anne Floor werkt daarnaast graag aan het optimaliseren van processen. “Ik denk graag in mogelijkheden en werk het liefst op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsvoering. Ik geloof dat je op die manier kunt zorgdragen voor kwaliteit van onderwijs. Dat staat bij mij op nummer 1. Door goede aansturing van de bedrijfsmatige kant van ons werk kunnen we het geld inzetten waar dat het hardst nodig is. Zo kunnen leraren zich concentreren op het onderwijs. Door op deze manier te werken, wil ik focus aanbrengen voor de leerkracht. Daarbij wil ik als clusterdirecteur heel graag een relatie aangaan met de medewerkers. Als we die verbinding hebben, kunnen we werken aan hetzelfde doel.”

Grootstedelijk
Anne Floor werkte voor diverse scholen in Amsterdam. “Ik ben me heel bewust van de grootstedelijke problematiek en diversiteit die er in Almere is. Ik zie Almere als een stad van uitdagingen en tegelijkertijd van kansen en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen, voor ASG in het bijzonder, maar ook voor Almere in zijn totaliteit.”