Benoeming Hans Schutte directeur-generaal ministerie OC&W

Op vrijdag 29 juni 2012 heeft de Ministerraad besloten Hans Schutte voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De benoeming gaat in op 1 september aanstaande. Hans Schutte (46) is sinds 2007 voorzitter van het College van Bestuur bij het ROC van Twente. In de komende maanden zal hij zijn werkzaamheden voor het ROC van Twente afronden.

Gerard Wesselo & Partners heeft van de Raad van Toezicht de opdracht gekregen een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur voor het ROC van Twente te zoeken.