Cals College benoemt Gabriëlle Leijh tot bestuurder

Met ingang van 15 augustus 2020 heeft de Raad van Toezicht Gabriëlle Leijh benoemd als bestuurder van het Cals College. Zij volgt Nico de Jong op die eind september afscheid neemt van het Cals College.

Gabriëlle Leijh is momenteel werkzaam als directeur van de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Eerder was zij bij Avans werkzaam als secretaris van het College van Bestuur en interim directeur van de Pabo Breda. Met Gabriëlle Leijh krijgt het Cals College een bestuurder die weet wat er in onderwijsland speelt.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Gabriëlle de komende jaren haar energie, ervaring en daadkracht gaat inzetten voor het Cals College. Zij kijken uit naar een prettige samenwerking en verwachten dat de kennis en expertise van de nieuwe bestuurder een positieve bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit en het onderscheidend karakter van het Cals College.