Carla Luycx benoemd tot directeur Instituut Theo Thijssen en Seminarium voor Orthopedagogiek

Het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht heeft Carla Luycx benoemd tot directeur van het Instituut Theo Thijssen (ITT) en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). “Met deze benoeming geven we een nieuwe impuls aan het opleiden van studenten in samenwerking met de scholen in het primair onderwijs in de regio”, aldus Anton Franken namens het CvB. “Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden met een grote en relevante werkervaring en kennis zowel binnen het hoger onderwijs als binnen de sector waarvoor de beide instituten opleiden.”

Carla Luycx wordt benoemd met ingang van 15 april 2019. Ook zal Carla namens Hogeschool Utrecht deelnemen aan de Opleidingsraad PABO Theo Thijssen.

Carla Luycx is voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Monton, een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs.