Centrum voor Vormingsonderwijs benoemt Esther van Vroonhoven tot directeur-bestuurder

Esther van Vroonhoven is benoemd als directeur-bestuurder van het Centrum voor Vormingsonderwijs. Met ingang van 1 februari 2023 wijzigt het bestuursmodel van de stichting naar een model van Raad van Toezicht met Esther van Vroonhoven als directeur-bestuurder.

Esther van Vroonhoven is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende organisaties die producten en diensten leveren voor het onderwijs. Momenteel is zij directeur van Diataal. De voorzitter van het bestuur, Willem Baumfalk: “Esther van Vroonhoven heeft een brede management ervaring, visie en oog voor strategische belangen binnen het onderwijs. In Esther zien wij de directeur-bestuurder die de komende tijd het profiel van het vormingsonderwijs kan versterken en verbindend samenwerkt met de zeven verschillende levensbeschouwelijke stichtingen die het vormingsonderwijs mede mogelijk maken”.

Esther van Vroonhoven: “Ik vind het belangrijk dat kinderen leren over de achtergrond waarin ze opgroeien en bovendien leren respect te hebben voor andere geloofs- of levensovertuigingen. Ik ben erg blij dat ik in de rol van directeur-bestuurder van het Centrum voor Vormingsonderwijs hieraan een bijdrage mag leveren voor de komende generaties”.

Per 1 februari treedt ook de Raad van Toezicht aan met de volgende leden: Rasit Bal, Willem Baumfalk, José Bosma, Ada van der Velden en Tessa van Wijnen.

De benoeming van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht geeft het huidige bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs het vertrouwen dat de stichting ook in de toekomst blijvend vormingsonderwijs kan aanbieden op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Op deze manier wil de stichting bijdragen aan het doel dat leerlingen kunnen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving.