Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia benoemt Christine Hylkema tot rector-bestuurder van het Vossius gymnasium

Per 1 september aanstaande is Christine Hylkema benoemd tot rector-bestuurder van het Vossius gymnasium. Zij volgt Jan van Muilekom op die per 1 augustus met pensioen gaat.

Op dit moment is Christine Hylkema rector van het Jac. P. Thijsse College in Castricum. Als rector heeft zij zich de afgelopen jaren in de regio Kennemerland sterk gemaakt voor de oprichting van het Supreme College Nederland, een nieuwe, internationaal georiënteerde school. Op het Vossius gymnasium zal mevrouw Hylkema met veel plezier aan de slag gaan met het verbeteren van de onderwijsresultaten in de onderbouw en de verdere professionalisering van de school.

Het Vossius gymnasium in Amsterdam is één van de meest befaamde categorale gymnasia in Nederland en kent een rijke traditie van ruim 90 jaar. Samen met vijf andere categorale gymnasia in Nederland maakt het Vossius gymnasium onderdeel uit van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). De gymnasia verzorgen gezamenlijk aan ruim 4.600 leerlingen hoogwaardig gymnasiaal onderwijs. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennismaatschappij in Nederland.