Culemborgse gemeenteraad benoemt Ilona van Wamel, Henrik Stevens en Hans van Zuijdam tot lid Raad van Toezicht O.R.S. Lek en Linge

In nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht van stichting O.R.S Lek en Linge het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond. Inmiddels heeft de Culemborgse gemeenteraad de drie nieuwe leden benoemd. De benoemingen komen voort uit het aflopen van de tweede (en daarmee laatste) zittingstermijn van drie Raad van Toezichtleden.

De onderstaande personen zijn benoemd.

Ilona van Wamel

Ilona is jurist, heeft veel ervaring in diverse bestuurlijke functies op verschillende beleidsterreinen in het (regionale) publieke domein. Verder heeft ze ervaring als toezichthouder in het primair en voortgezet onderwijs. Ilona is woonachtig in Tiel en neemt binnen de raad van toezicht de portefeuille ‘juridisch’ voor haar rekening op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Henrik Stevens 

Henrik is directeur van Techniek College Rotterdam en heeft een brede ervaring in het (technisch) middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Hij heeft in verschillende functies technische, bedrijfskundige, onderwijs-inhoudelijke en bestuurlijke ervaring opgedaan. Henrik woont in Vianen en neemt de portefeuille ‘onderwijs’ voor zijn rekening.

Hans van Zuijdam

Tenslotte de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van Zuijdam. Hij is opgeleid als bedrijfseconoom, heeft brede bestuurlijke en bedrijfseconomische ervaring in het bedrijfsleven, onder andere als voorzitter VNO-NCW Rivierenland. Hij is extern-deskundige bij de Fontys Hogeschool geweest en lid van de beroepenveldcommissie Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Hans woont met zijn gezin in Geldermalsen.

In de procedure is niet alleen naar individuele capaciteiten gekeken, maar is ook het gewenste teamprofiel van de gehele Raad van Toezicht meegewogen. Diversiteit en regionale binding, in de breedste zin van het woord, is nagestreefd. Met blijdschap kan worden geconstateerd dat met deze Raad van Toezicht veel kwaliteit in huis is gehaald en sprake is van een mooie complementariteit van competenties.