Curio benoemt Peter van der Velden tot voorzitter Raad van Toezicht

Peter van der Velden is vanaf 23 september de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij beroepsopleider Curio. Van der Velden volgt daarmee Bert Heikens op, die sinds begin 2014 de voorzittershamer hanteerde.

Peter van der Velden: “Curio ken ik sinds een jaar als de beroepsopleider van de regio. Vanuit de toezichtrol wil ik graag bijdragen aan de ambitie van Curio om stevig verankerd te zijn in de regio. De samenwerking met instellingen en het bedrijfsleven is immers van levensbelang voor het beroepsonderwijs.”

De toezichtfunctie bij Curio maakte de afgelopen jaren onder leiding van Heikens een flinke moderniseringsslag. Heikens: “De leden van de raad van toezicht zijn nauwer verbonden geraakt met de scholen, getuige bijvoorbeeld de regelmatige werkbezoeken die op diverse locaties plaatsvonden.” Met Van der Velden wordt deze ontwikkeling verder doorgezet.

Peter van der Velden is geboren in Bergen op Zoom en woont nu in Breda. Van der Velden bekleedde diverse politieke functies. Velen in het West-Brabantse zullen hem kennen in zijn functie van  burgemeester  van Bergen op Zoom en van Breda.

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter: “Peter van der Velden brengt, naast zijn enorme netwerk, een zeer sociaal hart mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat zijn kwaliteiten uitstekend passen bij de ambities van Curio. In zijn nieuwe functie kan hij er uitstekend op toezien dat Curio de ambities waarmaakt. Ik kijk uit naar de samenwerking.”