DAK kindercentra benoemt Lucas Vennemann tot interim directeur-bestuurder

Per 5 februari 2021 is Lucas Vennemann door de Raad van Toezicht benoemd als interim directeur-bestuurder bij DAK kindercentra.