Driestar educatief benoemt Jan Kloosterman tot bestuurder

Jan Kloosterman is benoemd als bestuurder van Driestar educatief. In het college van bestuur ontstond door het aanstaande terugtreden van Rens Rottier een vacature. Met ingang van 1 februari 2023 vormen Jan Kloosterman en Robert Zoutendijk gezamenlijk het college van bestuur.

Drs. Jan Kloosterman MBA is lid van de Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn. Hij heeft een lange staat van dienst in het voortgezet onderwijs en in politiek-maatschappelijke organisaties. Momenteel is hij bestuurder van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).