Ds. Pierson College benoemt Wim Klaassen tot rector/bestuurder

In verband met de a.s. pensionering van Alma van Bommel, rector/bestuurder, heeft de Raad van Beheer na een unanieme voordracht en met positief advies van de MR besloten Wim Klaassen per 1 april 2021 te benoemen als de nieuwe rector/bestuurde van ds. Pierson College.

Wim Klaassen is eerder werkzaam geweest in leidinggevende functies bij Arcadis en Stichting BrabantWonen. In beide functies heeft hij ervaring opgedaan met procesmanagement en organisatieontwikkeling. Vanaf 2014 is hij werkzaam als bestuurder bij De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Interconfessioneel en Protestant-Christelijk Basisonderwijs in de regio Eindhoven. Hij doet dat met oog en een hart voor de leerlingen en de professionals in de scholen.

Het ds. Pierson College haalt met Wim een mensgerichte rector/bestuurder in huis die met zijn ruime bestuurlijke ervaring in een onderwijsomgeving en zicht op organisatieontwikkeling in samenspraak een duidelijke koers voor de Pierson zal weten te continueren en daarbij de verbinding met de omgeving niet uit het oog verliest.