Graafschap College benoemt Greet Bouman tot lid raad van toezicht

De raad van toezicht heeft recent besloten tot de benoeming van Greet Bouman als nieuw lid van de raad van toezicht. Zij neemt als toezichthouder de gevraagde expertise mee op het gebied van jongeren en jeugdzorg.

Greet Bouman heeft vanuit haar opleiding en werk grote affiniteit met jongeren en jeugdzorg en beschikt daarbij over een prettige, toegankelijke persoonlijkheid. Zij werkt sinds 2014 als directeur-bestuurder bij Stimenz Apeldoorn, een brede sociaal werk-organisatie. Daarvoor was zij tien jaar lang directeur-bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Flevoland. Greet zal haar ervaringen en contacten met veel plezier inzetten als lid raad van toezicht voor het Graafschap College.  Binnen de raad van toezicht zal zij – samen met Tineke Tromp –deel uitmaken van de remuneratiecommissie.

Het college van bestuur en de raad van toezicht kijken uit naar haar komst en haar bijdrage aan de raad van toezicht per 1 augustus 2022.