Graafschap College benoemt Maroeska Rovers tot lid raad van toezicht

Na een zorgvuldige selectie- en wervingsprocedure heeft de raad van toezicht op 9 maart jl. unaniem zijn goedkeuring gegeven aan de voordracht van prof. dr. Maroeska Rovers als nieuw lid van de raad van toezicht.

Maroeska Rovers volgt dhr. ir. Harry Minkhorst op, die na twee termijnen van vier jaar stopt als lid van de raad van toezicht. Maroeska zal ook deelnemen aan de deelcommissie kwaliteit en onderwijs van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft samen met het college van bestuur kunnen kiezen uit meerdere geschikte kandidaten. Daarbij ging de voorkeur uit naar iemand met ervaring en kennis van innovatie, ter aanvulling op de huidige samenstelling van de raad.

De raad van toezicht en het college van bestuur zijn onder de indruk van de kwaliteiten en ervaringen die Maroeska op dit gebied meeneemt en stellen vast dat zij zeer goed past bij het uitgeschreven profiel. Maroeska is werkzaam als hoogleraar bij het Radboud UMC op het gebied van Evidence based chirurgie en directeur van Health Innovation Nederland.

Bestuur en raad van toezicht kijken uit naar haar komst en haar bijdrage aan de raad van toezicht.