HEEMwonen benoemt Karel van Rosmalen tot voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 april 2022 is Karel van Rosmalen gestart als voorzitter Raad van Commissarissen. Zijn benoeming zal in ieder geval gelden voor een termijn van vier jaar. Hij volgt daarmee Carola van der Weijden op. Zij gaf in de tweede helft van 2021 aan het voorzitterschap niet langer te kunnen combineren met haar werkzaamheden bij de provincie Limburg.

Toezichthoudende ervaring heeft Karel onder andere opgedaan als voorzitter Raad van Toezicht bij onderwijskundig advies- en onderzoeksburo CINOP en als RvC-lid bij strategisch adviesbureau Hobéon B.V.. Daarnaast heeft hij diverse nevenactiviteiten verricht, zoals voorzitter/bestuurslid bij Zorgacademie Parkstad-Limburg en lid bestuur Limburg Economic Development (LED).