HEEMwonen benoemt Wim Weide tot lid Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2021 is Wim Weide tot lid Raad van Commissarissen benoemd met als aandachtsgebied vastgoed. Tevens is hij werkzaam als kwartiermaker, adviseur en interim manager bij diverse vastgoedorganisaties. Naast zijn commissarisfunctie bij HEEMwonen vervult hij ook nog enkele andere toezichthoudende functies bij corporaties.