Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft een nieuwe rector

Mevrouw dr. Hetty Mulder (57) is vanaf 4 februari 2013 de nieuwe rector van het Stedelijk Gymnasium Breda.
Zij is nu sectormanager Tweede Fase bij SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, in Enschede.

Na haar eindexamen Gymnasium Bèta en haar studie Franse taal- en letterkunde heeft mevrouw Mulder op diverse scholengemeenschappen gewerkt als docent Frans en als conrector.
Binnen de SLO is zij actief geweest als leerplanontwikkelaar, adviseur en projectleider op vrijwel alle terreinen van het onderwijs. Zij heeft meegewerkt aan projecten voor onderbouw en Tweede Fase, voor zowel de talen als de bètavakken, daarnaast was zij betrokken bij de herziening van examenprogramma’s.
In 1996 is zij gepromoveerd op het onderwerp: De effectiviteit van het aanleren van leesstrategieën.

Naast haar werk heeft zij vele bestuursfuncties vervuld, o.a. binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.