Hogeschool KPZ benoemt Ageeth Bergsma tot voorzitter College van Bestuur

Ageeth Bergsma is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Hogeschool KPZ. Zij zal op 1 november 2023 starten bij Hogeschool KPZ en volgt Ingrid Lammerse op die per 1 september 2023 Hogeschool KPZ verlaat.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van Ageeth Bergsma als nieuwe voorzitter. “Ageeth is een kundig bestuurder met ruime ervaring in de brede educatieve sector. Het kenmerkt haar bovendien dat zij in haar visie nadrukkelijk oog heeft voor de belangen van studenten en hun welzijn. Dit omarmen wij als kleinschalige en persoonlijke hogeschool.” Na afstemming met de medezeggenschapsraad, die positief heeft geadviseerd, heeft de raad daarom unaniem het besluit genomen om Ageeth Bergsma per 1 november 2023 te benoemen als voorzitter van het College van Bestuur.

Leren, werken en innoveren
Ageeth Bergsma: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad in mij gesteld hebben. KPZ is een prachtige hogeschool met veel ervaring in de ontwikkeling van kennis en talent in het domein Kind en Educatie. Met name het integraal leiding kunnen geven aan deze hogeschool met oog voor goed onderwijs in de regio biedt mij de mogelijkheid om vanuit betrokkenheid te besturen en langs korte lijnen te werken aan strategie, onderwijskwaliteit en innovatie. Ik zie het als een uitdaging om samen met het werkveld, het directieteam, de docenten én de studenten van Hogeschool KPZ te komen tot een goede samenwerking waarbij leren, werken en innoveren hand in hand gaan.”

Leendert Klaassen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Ageeth heeft zeer brede ervaring in en kennis van de gehele onderwijssector met focus op onder meer kansengelijkheid en gepersonaliseerd leren. Zij voldoet aan de profielkenmerken voor de voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool KPZ en in de gesprekken hebben wij haar leren kennen als een daadkrachtige bestuurder met een warme persoonlijkheid. De Raad is ervan overtuigd dat, met Ageeth Bergsma als voorzitter, de strategische continuïteit van Hogeschool KPZ op uitstekende wijze wordt geborgd en dat zij met haar kennis, ervaring en haar verbindend vermogen de ontwikkeling van Hogeschool KPZ verder zal versterken.

Over Ageeth Bergsma
Ageeth Bergsma (1971) heeft relevante directie- en managementervaring in de educatieve uitgeefbranche en in het onderwijs. Zij heeft zich de afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met duurzame innovatie- en verandertrajecten binnen de educatieve sector. Daarnaast heeft zij leidinggegeven aan de ontwikkeling van nieuwe proposities onder andere op het gebied van gepersonaliseerd leren.

Ageeth Bergsma was hiervoor onder meer werkzaam aan de Rijks Universiteit Groningen, Stenden Hogeschool in Leeuwarden, uitgeverij Noordhoff en de Hanzehogeschool Groningen.