Hogeschool Leiden benoemt Jeanieke Kuijper tot directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken

Het College van Bestuur heeft Jeanieke Kuijper benoemd tot directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S). Met deze benoeming krijgt deze nieuwe dienst een directeur met veel ervaring en een breed netwerk in het hbo.

Jeanieke Kuijper is nu Unitmanager Onderwijs & Onderzoek bij de Haagse Hogeschool. Deze unit is verantwoordelijk voor kwaliteit & beleid, institutional research & analytics, de onderwijskundige ondersteuning in de faculteiten en het functioneel beheer van onderwijsapplicaties. Ze vertegenwoordigt de Haagse Hogeschool binnen het Randstadhogescholenoverleg en is daarmee een goede bekende van Hogeschool Leiden. Jeanieke is inhoudelijk en gedegen, iemand die goed kan verbinden en een sterk team weet op te bouwen en te leiden. Dit maakt haar bij uitstek geschikt om als directeur deze nieuwe dienst vorm te geven.

Hogeschool Leiden is bijzonder verheugd haar te verwelkomen en is ervan overtuigd dat ze goed binnen onze hogeschool past. Angelien Sanderman, voorzitter College van Bestuur: “Met Jeanieke krijgen we een directeur OO&S die zeer goed thuis is in het hbo en weet wat de uitdagingen zijn. Haar ervaring en persoonlijkheid gaan ons helpen om deze uitdagingen als hogeschool gezamenlijk aan te gaan. Daarbij brengt ze waardevolle perspectieven in van een andere hogeschool waar we ongetwijfeld van kunnen leren. En bovenal is ze is gewoon een prettig persoon.”

De nieuwe dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S) wordt per 1 januari 2023 gevormd en is een samenvoeging van de huidige diensten Beleid & Advies en Ondersteuning & Administratie op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken.