Hogeschool Utrecht benoemt Sanne Tromp tot directeur Instituut Archimedes

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft Sanne Tromp benoemd tot directeur van het Instituut Archimedes.

“Een strategisch denker met een groot onderwijshart”, zegt Eva Reuling namens het College van Bestuur. “Sanne combineert een helder beeld van de maatschappelijke opdracht van het instituut met goede politiek bestuurlijke antennes.” Sanne Tromp zal vanaf 26 augustus het Instituut gaan leiden.

Sanne Tromp is momenteel directeur-bestuurder van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) met als portefeuille Kennis en Innovatie. SLO werkt aan de wettelijke taak om het landelijke curriculum voor po, vo en (v)so te ontwikkelen en te onderhouden. Vanuit zijn portefeuille Kennis en innovatie is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en samenhang van het SLO werkprogramma. Ook werkt Sanne aan de interne strategie en aan het stimuleren van de samenwerking met kennisinstellingen, zoals het nieuwe Research Center for Curriculum Studies samen met de Universiteit van Amsterdam.

Sanne Tromp werkte eerder bij het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education aan Universiteit Utrecht. Dit instituut is verantwoordelijk voor de lerarenopleiding en vakdidactisch onderzoek in de bèta schoolvakken. Sanne was medeoprichter van het Junior College Utrecht, later U-Talent. Daarvoor had Sanne diverse posities bij Universiteit Utrecht, onder meer als beleidsadviseur van de Bestuursdienst.

Sanne Tromp zegt over zijn nieuwe functie: “Het opleiden van leraren is een belangrijke maatschappelijke opdracht en het is een eer om hieraan te mogen bijdragen. Ik kijk uit naar de gesprekken met de studenten en collega’s van Instituut Archimedes. Ik vind het onderwijs een geweldige sector om in te mogen werken en ik verheug me op de samenwerking met alle collega’s van Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht en alle partners in de regio.”