HZ University of Applied Sciences benoemt Ab Smit tot lid College van Bestuur

Per 1 januari 2023 wordt Ab Smit het nieuwe lid van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences. De HZ is verheugd hem te mogen verwelkomen. ”In Ab vinden we een ervaren en kundig Zeeuws bestuurder die op zijn plek is bij onze persoonlijke hogeschool”, aldus Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur.

Ab Smit werkt momenteel als algemeen directeur bij Provincie Zeeland. Hij is daar eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, die uit 600 professionals bestaat. Daarnaast is hij secretaris van het dagelijks bestuur, gevormd door Gedeputeerde Staten. Hij heeft brede kennis en ruime ervaring op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en regionale samenwerking.

Onderwijservaring heeft hij onder meer opgedaan als directeur bij de gemeente Nijmegen – van o.a. de portefeuille onderwijs. Hij is momenteel nog voorzitter van de Raad van Toezicht van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Ab staat bekend als een resultaat- en mensgerichte bestuurder.

Ab volgt John Dane op die per 1 januari 2023 aftreedt als lid College van Bestuur.