Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Karina Visscher en Marion van de Vorst tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Katholieke Scholengemeenschap De Breul heeft twee nieuwe leden benoemd.

Voor toezichthouder met het profiel onderwijskwaliteit en -vernieuwing is Karina Visscher benoemd. Karina is tevens werkzaam als lid College van Bestuur bij Rijn IJssel. Zij is een verbinder met hart voor vernieuwingen in het onderwijs met een breed netwerk binnen zowel de private als de publieke sector.

Voor toezichthouder met het profiel HRM, organisatieontwikkeling & leiderschap is Marion van de Vorst benoemd. Marion is werkzaam als programmacoördinator leiderschap bureau ABD (Bureau Algemene Bestuursdienst van het ministerie van BZK). Zij werkt en leeft vanuit de waarden daadkracht, verbondenheid, creativiteit, professionaliteit en humor.