Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Marten van Vugt tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is Marten van Vugt gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied governance & juridisch bij Katholieke Scholengemeenschap De Breul te Zeist. Marten is tevens raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij actief in diverse voorzitterschappen, werkgroepen en commissies binnen de rechtspraak.