Lucas Onderwijs benoemt Jan Andries Wolthuis tot regiodirecteur

Jan Andries Wolthuis zal per 1 januari 2021 benoemd worden tot regiodirecteur Delft, bij Lucas Onderwijs.

Jan Andries Wolthuis heeft diverse functies bij de landelijke overheid bekleed en is sinds 2015 werkzaam binnen het ministerie van OCW, waar hij vanuit de Directie Voortgezet Onderwijs werkte aan verschillende thema’s, waaronder lerarenbeleid (bevoegdhedenstelsel, lerarentekort, werkdruk en ontwikkeltijd), goed bestuur, schoolleiderschap en schoolontwikkeling & innovatie.