Marie-Louise de Groot nieuwe directeur-bestuurder RSV Breda e.o.

Het Dagelijks Bestuur van Regionaal Samenwerkingsverband PO Breda e.o. is verheugd te kunnen meedelen dat Marie-Louise de Groot per 1 oktober 2019 is benoemd tot directeur-bestuurder.

Marie-Louise is sinds 2014 werkzaam als manager Sociaal Domein in de fusiegemeente Krimpenerwaard. Daarvoor heeft zij meerdere leidinggevende en bestuurlijk functies vervuld in het onderwijs en bij de lokale overheid, waarbij ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning van jeugdigen de rode draad vormen.

Het bestuur denkt dat Marie-Louise met haar kennis, ervaring en persoonlijkheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan de implementatie van de koers, de samenwerking met de partners en de organisatieverandering en wenst haar veel succes en werkplezier toe in haar nieuwe functie.