Max Merkx benoemd als interim-lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool heeft per 11 september 2019 de heer Max Merkx benoemd als interim-lid van het College van Bestuur. Hij volgt in deze functie, voor het studiejaar 2019/2020 (periode van tien maanden), Jan van Iersel op. Max krijgt de portefeuille bedrijfsvoering en dienstverlening.

De afgelopen 20 jaar is Max bij verschillende hogescholen en universiteiten aan de slag geweest als interim-manager en adviseur bij verandertrajecten. Zijn focus is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en van de onderwijsondersteunende processen.