Meerwegen scholengroep benoemt Inge Sterenborg tot voorzitter college van bestuur

Inge Sterenborg wordt met ingang van 1 juli 2022 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep. Zij volgt daarmee Nico de Vrede op, die deze functie ad interim bekleedde sinds 1 september 2021. De raad van toezicht heeft hiertoe besloten op voordracht van de benoemingsadviescommissie en na het positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Inge begon haar carrière in 1987. Ze heeft brede ervaring opgedaan in verschillende functies in primair en voorgezet onderwijs, mbo en hbo. Sinds 2007 is ze bestuurder in het voortgezet onderwijs, achtereenvolgens bij CSG Het Streek in Ede en CSG Het Noordik in Almelo. Inge bekleedt daarnaast diverse nevenfuncties. Zo is ze lid van het algemeen bestuur van de VO-raad en toezichthouder bij PCBO Apeldoorn.

Annemiek Vermeer, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn zeer verheugd met de benoeming en het besluit van Inge Sterenborg om de functie van voorzitter van het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep te gaan bekleden. Met haar brede bestuurlijke ervaring en haar verbindende karakter is zij bij uitstek geschikt om aan de functie voorzitter van het college van bestuur invulling te geven.”