N.V. Waterbedrijf Drenthe benoemt Henk Pijlman tot voorzitter Raad van Commissarissen

In de aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2021 is Henk Pijlman benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen voor N.V. Waterbedrijf Drenthe. WMD produceert op 12 locaties in de provincie Drenthe drinkwater van hoge kwaliteit.

Tot voor kort was Henk Pijlman voorzitter van het College van Bestuur van de Hanze Hogeschool in Groningen. Daarnaast is hij senator voor D66 in de Eerste Kamer. Henk Pijlman begint op 1 juli als voorzitter voor een periode van 4 jaar.