Nestas scholengroep benoemt Frank Tigges tot bestuurder

De Raad van Toezicht heeft Frank Tigges met ingang van 1 mei 2022 benoemd tot bestuurder van Nestas scholengroep. Nestas is ontstaan door de fusie van Stichting OPOD en SKOBA. Samen met Saskia van Duijn vormt Frank vanaf mei het collegiaal College van Bestuur van Nestas scholengroep. Na een zorgvuldige wervingsprocedure en met een unaniem positief advies van de GMR, is Frank door de Raad van Toezicht aangesteld als bestuurder van de stichting.

Frank heeft een economische achtergrond en werkt sinds 2012 voor Stichting Klasse in Gouda waarvan hij vanaf 2014 bestuurder is.