Stichting Etuda benoemt Sandra Beuving tot voorzitter College van Bestuur

Stichting BOOM, stichting Edu-Ley en stichting Samenwijs gaan per 1 januari 2024 samen verder als Etuda, met een nieuwe bestuurder: Sandra Beuving.

Etuda biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één integrale ontwikkellijn. Daarbinnen is er alle ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. De fusie bevordert de kwaliteit van onderwijs en opvang op alle locaties van de stichting. De stichting krijgt een nieuwe bestuurder. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit toezichthouders van de huidige drie stichtingen. Etuda laat zich leiden door wat het beste is voor het kind.

Etuda vormt een speelse variant op het woord etude. Een etude is in de muziek een oefenstuk dat wordt gespeeld om de techniek van de muzikant op een hoger niveau te brengen. Een mooie vergelijking met het hoge kwaliteitsniveau dat stichting Etuda nastreeft. Er zijn verschillende etudes voor verschillende instrumenten. Elk instrument kent zijn eigen uitdagingen. Dit past bij de diversiteit van kinderen en van alle opvang- en onderwijslocaties van Etuda. In samenhang vormt Etuda een sterke compositie.

Fusie als logisch gevolg
De huidige bestuurders die per 1 januari terugtreden, ondertekenden op 6 oktober jl. het besluit voor de fusie. De fusie vormt een logisch vervolg op de intensieve en bestuurlijke samenwerking die BOOM, Edu-Ley en Samenwijs al jarenlang hebben. Met deze gezamenlijke slagkracht kan Etuda goed inspelen op de veranderende vraag van de markt en van de overheid. Een gezamenlijke aanpak biedt ook voordelen in behoud, ontwikkeling en aantrekken van nieuw personeel.

Nieuw bestuur
De medewerkers van de drie stichtingen werden tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel op de hoogte gebracht van de nieuwe naam en het logo van de nieuwe stichting. Binnen de stichting blijft er
alle ruimte voor de eigenheid per locatie. Ook maakten zij kennis met Sandra Beuving, vanaf 2024 bestuursvoorzitter van stichting Etuda: “Mijn hart gaat sneller kloppen van de kans om bij te dragen aan brede ontwikkeling van kinderen in kinderopvang én onderwijs. De opgave die er ligt om in verbinding te werken aan de ontwikkeling van het kind tussen 0-13 jaar past mij. De kans om barrières weg te nemen en te laten zien wat wél mogelijk is spreekt mij enorm aan.”

Stichting Etuda biedt op 20 locaties (in alle kernen van Hilvarenbeek, in Goirle, Oisterwijk, Moergestel en in Middelbeers) onderwijs en opvang waar kinderen zich thuis voelen, zowel op locatie als in zichzelf. De periode tot aan de formele fusie wordt benut om de ondersteunende diensten goed op elkaar aan te sluiten. Zo ligt de focus vanaf 2024 volledig op de kwaliteit van opvang en onderwijs vanuit één integrale ontwikkellijn.