Nieuwe voorzitter College van Bestuur OGVO

De Raad van Toezicht van OGVO heeft de heer Roy Palmen per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter College van Bestuur van OGVO. Hij volgt hiermee Peter Badoux op die deze functie sinds 1 maart 2015 vervulde.

Sinds de afronding van zijn opleiding tot leraar aan de Pedagogische Technische Hogeschool in Eindhoven is Roy Palmen werkzaam in het onderwijs, aanvankelijk als docent en al snel daarna in diverse operationele managementfuncties. Sinds 2007 heeft hij meerdere eindverantwoordelijke functies bekleed in het mbo en in het voortgezet onderwijs. Zo was hij onder meer directeur van de samenwerkingsschool Techniek van Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College en gedelegeerd bestuurder van het voortgezet onderwijs van ROC West-Brabant.