Nuffic benoemt Peter Arnoldus tot lid Raad van Toezicht

Peter Arnoldus is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot lid Raad van Toezicht, auditcommissie bij Nuffic. Peter Arnoldus vervangt Katja Mur die sinds 2016 lid was van de Raad van Toezicht van Nuffic. Peter Arnoldus is lid en tevens CFO van de Raad voor de rechtspraak. Peter studeerde Juridisch Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn studie heeft hij gewerkt bij verschillende departementen, waaronder het ministerie van VROM, Buitenlandse zaken en Financiën, afgewisseld door enkele jaren als consultant bij KPMG. Hij heeft bij het ministerie van Financiën de Rijksacademie voor Financiën en Economie opgericht en was hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2007 en 2014 directeur Financieel-Economische zaken.

Zie ook het artikel ‘Internationalisering voor iedereen’ | Nuffic over de toetreding van Peter Arnoldus tot de Raad van Toezicht van Nuffic.