NV Waterbedrijf Drenthe benoemt Lisette van Breugel tot lid raad van commissarissen

Op de aandeelhoudersvergadering van 18 november jl. is Lisette van Breugel benoemd als lid van de raad van commissarissen bij WMD.

Van Breugel werkt als COO bij ArboUnie. Naast haar rol bij WMD is ze ook lid van de raden van toezicht van Verslavingszorg Noord Nederland en het Diakonessenhuis in Utrecht.

Over haar toetreding aan de raad van commissarissen van WMD is Van Breugel enthousiast: ‘WMD staat voor belangrijke uitdagingen komende jaren, niet alleen ten aanzien van het kunnen blijven leveren van onberispelijk drinkwater, maar ook om dat met voldoende collega’s te kunnen blijven doen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Tegen deze achtergrond hoop ik een bijdrage te mogen leveren, niet alleen als formeel toezichthouder, maar vooral ook als sparringpartner. Vooral in die laatste rol denk ik dat mijn kennis, ervaring, toegankelijkheid en verbindende stijl van toegevoegde waarde kunnen zijn.’