Onderwijsgroep Tilburg benoemt Liz Chermin tot voorzitter College van Bestuur

Liz Chermin is door de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Tilburg benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Per 1 februari 2024 volgt zij de huidige collegevoorzitter Fred van der Westerlaken op.

Drs. Liz Chermin studeerde economie aan de Radboud Universiteit waarna ze haar loopbaan is gestart als docent. Vanaf 2004 bekleedde ze verschillende directiefuncties bij Avans Hogeschool en was ze rector van een middelbare school in Eindhoven. Sinds 2016 is Liz lid van het College van Bestuur van HAS green academy in Den Bosch/Venlo. Ze heeft hier – naast een aantal bedrijfsmatige thema’s – onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in portefeuille. De samenwerking tussen onderwijs en werkveld loopt als rode draad door haar carrière.

Hans Janssen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij zijn verheugd dat we Liz Chermin hebben kunnen benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur bij Onderwijsgroep Tilburg. Met Liz krijgt onze onderwijsgroep een topbestuurder en inspirerende voorvrouw. Ze kent het onderwijs als geen ander, ze is vertrouwd met onze regio en heeft een uitstekend netwerk in Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat met haar benoeming de strategische koers geborgd blijft en dat zij met haar kennis, ervaring en verbindend vermogen de ontwikkeling van Onderwijsgroep Tilburg verder zal versterken.”

Liz over haar benoeming: “Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging bij Onderwijsgroep Tilburg; een ambitieuze organisatie die een grote betrokkenheid bij de regio kent. Met grote waardering kijk ik naar het ondernemerschap en oplossend vermogen dat te vinden is bij studenten en leerlingen van mbo en vmbo; zij zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van onze regio. Ik zet me hier graag voor in samen met hen, mijn nieuwe collega’s en partners van Onderwijsgroep Tilburg.”