Openbaar Onderwijs Groningen benoemt Herbert de Bruijne tot lid College van Bestuur

Op 1 april 2021 start Herbert de Bruijne als nieuw lid van het College van Bestuur (CvB) van Openbaar Onderwijs Groningen. Vanuit het CvB gaat Herbert in aanvulling op voorzitter Akkelys Lukkes een aantal scholen in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs aansturen.

Herbert de Bruijne heeft een langjarige ervaring als leraar, directeur en bestuurder. Op dit moment is hij bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, een grote onderwijsorganisatie in het primair onderwijs Amsterdam. Daarnaast vervulde hij jarenlang de voorzittersrol voor de koepel van alle 40 Amsterdamse schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs. Ook is hij voorzitter van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.

De Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen ziet in Herbert een inspirerende en samenwerkingsgerichte bestuurder. Marco de Jong, voorzitter RvT: ‘Herbert is een bestuurder met veel energie en een sterke betrokkenheid op continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Zijn ruime ervaring maakt dat hij voor onze organisatie van grote toegevoegde waarde kan zijn.’

Met de komst van Herbert heeft het College van Bestuur per 1 april 2021 weer een vaste invulling. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat dit bestuur een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verder professionaliseren van de organisatie en de doorontwikkeling van het onderwijs samen met alle scholen.’ Tot de komst van Herbert per 1 april 2021 blijft Hans Jansen als interim-bestuurslid deel uitmaken van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen.