Paul Moltmaker benoemd als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Surplus

De Raad van Toezicht van Surplus heeft de heer Paul Moltmaker benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Surplus per 1 september 2019. Paul Moltmaker heeft ruim 10 jaar ervaring als bestuurder en werkt op dit moment als directeur-bestuurder bij Plateau Integrale Kindcentra in Assen. Hij heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs van Assen en heeft vervolgens de fusie tussen het onderwijs en een stichting voor kinderopvang gerealiseerd.