Paulien Herder benoemd tot decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) bij TU Delft

Het College van Bestuur van TU Delft heeft prof.dr.ir. Paulien Herder per 1 maart 2021 benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Momenteel is zij voorzitter van de afdeling Chemical Engineering bij TNW.

Paulien Herder studeerde in 1994 af aan de TU Delft in de Scheikundige Technologie. In 1999 promoveerde zij bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) op haar proefschrift ‘Process Design in a Changing Environment’. Na haar promotie bleef zij verbonden aan TBM, waar zij verder onderzoek deed naar het ontwerpen van grootschalige complexe systemen. Ook was ze zeer nauw betrokken bij het internationale onderzoeksconsortium Next Generation Infrastructures. Van 2004 tot 2007 was zij tevens directeur onderwijs. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry. Tussen 2013 en 2019 was zij directeur van het Delft Energy Initiative en van 2014 tot en met 2018 was zij voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services.