PCOU Willibrord benoemt rector Amadeus Lyceum

Anita Swenneker start per 1 augustus 2019 als rector op het Amadeus Lyceum.

Anita is momenteel rector van het St. Ignatiusgymnasium en bestuurder van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid. Zij doorliep de nieuwe lerarenopleiding (wiskunde en aardrijkskunde), studeerde wiskunde en (historische) filosofie aan de Vrije Universiteit en heeft veel ervaring opgedaan in diverse functies binnen het onderwijs. Haar benoeming is gebaseerd op de unanieme positieve adviezen van de MR en de benoemingsadviescommissie.