PEP Den Haag benoemt Gert-Jan Aleman tot directeur-bestuurder

Gert-Jan Aleman is vanaf 1 januari 2023 directeur-bestuurder bij PEP Den Haag. Hij neemt deze rol over van Fenna Noordermeer, die na 10 jaar het stokje doorgeeft. Gert-Jan is momenteel manager van het Arbo Centrum van Gemeente Den Haag, waar hij ruim 16 jaar in dienst is. Het vitaler maken van de werknemers en daarmee de organisatie, is zijn speerpunt bij de gemeente. In 2016 won hij een landelijke prijs als Vitality manager of the year.

Essentiële schakels
Bij PEP wil Gert-Jan de lijn om maatschappelijke organisaties vitaler te maken voortzetten. “Wat ik prachtig vind aan mijn werk bij de gemeente, is dat ik een bijdrage mag leveren aan een stad waarin iedereen mee kan doen.” zegt Gert-Jan, “En in mijn nieuwe functie bij PEP kan ik dat nog meer samen met organisaties in de stad. PEP is de verbinder van spelers in het maatschappelijk veld en ondersteuner van organisaties, een unieke en belangrijke positie. Want door samen te werken kunnen we het verschil maken voor mensen die in armoede leven of geen gelijkwaardige plek in de samenleving hebben. Door kleinschalige initiatieven van inwoners te empoweren kunnen we als stad echt verduurzamen, of de krachten bundelen om vluchtelingen op te vangen. Die persoonlijke aandacht, het maatwerk, het helpen puur vanuit naastenliefde of een ideologie, dat maakt de vrijwillige inzet in onze stad een essentiële schakel.”

Tekort aan vrijwilligers
Voor de krapte op de betaalde arbeidsmarkt is veel aandacht, maar organisaties hebben momenteel ook veel moeite om vrijwilligers te vinden. “Dat probleem is natuurlijk niet eenvoudig op te lossen. Daarom wil ik in gesprek gaan met organisaties, net zoals ik dat bij de gemeente doe.” zegt Gert-Jan, “Wat wil de organisatie bereiken en wat is daarvoor nodig? Ik heb een pragmatische inslag en wil ook snel echt iets kunnen betekenen voor de organisaties. Vanuit PEP kunnen we bijstaan met advies, maar ook zorgen dat het gesprek wordt gevoerd zodat partijen elkaar beter weten te vinden. In een open en inclusieve cultuur waarin men zich kwetsbaar kan opstellen is het makkelijker om elkaar te laten weten dat je elkaar nodig hebt. Dat geldt voor een mantelzorger die overbelast is, maar ook voor mensen op bestuurlijk niveau. Samen maken we meer mogelijk.”

Gelijkwaardig helpen
Zelf is Gert-Jan ook vrijwilliger: “Al jaren ben ik als ceremoniemeester verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking op 4 mei voor de omgekomen gemeenteambtenaren in de 2e wereldoorlog. En ik ben mantelzorger. Het mooie aan vrijwilligerswerk en mantelzorg vind ik dat het een heel gelijkwaardige manier van helpen is. Bij mantelzorg ligt het soms gecompliceerder, daar kies je niet
altijd voor, dat overkomt je. Bij vrijwilligerswerk snijdt het mes aan twee kanten. Want een ander helpen geeft je een goed gevoel. Vrijwilligerswerk is gezellig, en je bent lekker actief bezig. Het kan helpen om een sociaal netwerk op te bouwen of bij een re-integratietraject. Maar uiteindelijk dragen we allemaal bij aan hetzelfde doel, een stad waarin iedereen mee kan doen.”

Over PEP
PEP ondersteunt maatschappelijke organisaties om hun doelen beter te behalen. Dit doet PEP door middel van advies, training en netwerkversteviging op de thema’s besturen, vrijwillige inzet,
mantelzorg, emancipatie en diversiteit. Meer info op www.pepdenhaag.nl