Pieter Cornelissen en Vincent van Schaïk benoemd als leden Raad van Toezicht Cals College

Per 1 september aanstaande treden Pieter Cornelissen en Vincent van Schaïk toe tot de Raad van Toezicht van het Cals College. Pieter Cornelissen is momenteel bestuurder in het primair onderwijs en heeft eerder in zijn carrière als directeur bij de Hogeschool Utrecht gewerkt. Hij legt zich toe op het aandachtsgebied ‘onderwijsinhoud en kwaliteitszorg’. Vincent van Schaïk heeft een loopbaan bij Shell achter zich met een ruime ervaring op het gebied van ICT, innovatie en risicobeheersing. Hij zal met het aandachtsgebied ‘innovatie en technologie’ zitting nemen in de Raad van Toezicht.