Quadraam benoemt Judith Prakken tot conrector Lorentz Lyceum

Op 1 augustus 2024 start Judith Prakken als conrector Onderwijs bij het Lorentz Lyceum. Judith heeft bestuurskunde gestudeerd en de docentopleiding maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen aan UTwente afgerond. Zij heeft daarna veel ervaring opgedaan als docent en teamleider havo op College Zuid, een havo-/vwo-/tto-school. Zij werkt nu als teamleider bovenbouw op Lyceum De Grundel.