Regieorgaan SIA benoemt Elies Lemkes-Straver, Korrie Louwes en Henno Theisens tot lid bestuur

Vanaf 1 april 2024 is Paul van Rooij de nieuwe voorzitter van Regieorgaan SIA. Daarnaast zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Elies Lemkes-Straver, Korrie Louwes en Henno Theisens.

Paul van Rooij volgt Huib de Jong op die de afgelopen 10 jaar betrokken was bij het regieorgaan waarvan de laatste 4 jaar als (waarnemend) voorzitter. Paul van Rooij is een ervaren toezichthouder, bestuurder, belangenbehartiger en adviseur voor onder andere verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, met name in de zorg. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Regieorgaan SIA en heeft daarmee de nodige ervaring met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en met het werk van SIA als regieorgaan binnen NWO.

Het bestuur is verder versterkt met 3 nieuwe leden: Elies Lemkes-Straver, Korrie Louwes en Henno Theisens. De nieuwe bestuursleden leveren graag een bijdrage aan het versterken van het onderzoek van hogescholen.

Elies Lemkes-Straver heeft een brede inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, onder andere als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, als lector bij HAS green academy en als directeur ZLTO. Ook was zij de eerste directeur van Brainport Eindhoven. Op dit moment is zij werkzaam als onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur.

Korrie Louwes is algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij Gemeente Den Haag. Eerder was zij hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Rotterdam. Ze is goed bekend met het werk van Regieorgaan SIA en het onderzoek van hogescholen. In het verleden heeft zij regelmatig deelgenomen aan het beoordelen van subsidieaanvragen bij Regieorgaan SIA.

Henno Theisens is lector Public Governance en directeur van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions aan De Haagse Hogeschool. HijĀ  heeft een achtergrond als onderzoeker bij de Universiteit Twente en als projectleider en analist bij de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam.

Het bestuur ziet toe op het realiseren van de opdracht van Regieorgaan SIA en bestuurt SIA zoals vastgelegd in het huidige convenant (2023-2028) waaronder SIA opereert. Bestuursleden nemen plaats op persoonlijke titel. Met de benoeming van de 3 nieuwe leden en de nieuwe voorzitter is het bestuur op sterkte voor de komende jaren.