Rijnmond Dokters benoemt Roos Vermeij, Radboud Quik en Erik van der Veer tot lid Raad van Commissarissen

Roos Vermeij, Radboud Quik en Erik van der Veer worden toezichthouder bij Rijnmond Dokters, de coöperatie voor 350 samenwerkende huisartsen in de regio Rijnmond.

Roos Vermeij zal toetreden als inkomend voorzitter Raad van Commissarissen en is tevens oud-wethouder economie en wijken in Rotterdam. Zij heeft namens de gemeente zitting in diverse bestuurlijke overleggen en brengt ervaring in op meerdere fronten. Eerder was zij bestuurder bij Pensioenfonds PME en lid van de Tweede Kamer.

Radboud Quik zal toetreden als lid met als aandachtsgebied zorg-bestuurlijk. Hij is sinds 2014 voorzitter van de raad van bestuur van Koraal, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en speciaal onderwijs. Hiernaast is hij onder andere lid van de raad van commissarissen van SBOH (werkgever van huisartsen in opleiding).

Erik van der Veer zal toetreden als lid met als aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. Erik is tevens werkzaam als directeur ondersteunende diensten bij Surplus (VVT en Welzijn). Hiervoor werkte hij onder meer als directeur bij ggz-organisatie Yulius en verrichtte hij meerdere interim- en adviesopdrachten.